X
تبلیغات
زولا

شهید یعنی (شعر مازندرانی با ترجمه فارسی)

دوشنبه 1 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 09:40 ق.ظ

شهید یعنی

Shahid yani

(یاد و خاطره  25 شهید روستای هریکنده گرامی باد)

شهید یعنی ، بسم الله گمبـــــــه اول

Shahid yani besmelah gemeh avel

شهید یعنی ، ونه سه گمبــــــه از دل

Shahid yani vene she gembeh az del

شهید یعنی  ، شین و هـــا و یه و دال

Shahid yani shin o ha o ye o dal

شهید یعنی ، خــــدا ور ،  بزوهه بال

Shahid yani khedavar bazoheh bal

شهید یعنی ، ونــــه   شینه  ،  شفاعت

Shahid yani veneh shineh shefahet

شهید یعنی ، ونــه هـاهــه ،  هدایت

Shahid yani veneh haheh hedayet

شهید یعنی ، ونـــــه ، ی  ،  یادگاری

Shahid yani veneh ye yadegari

شهید یعنی ، ونــه  ، دال ، دل خدایی

Shahid yani veneh dal del khedaee  

شهید یعنی ،  بیستا پنج تا کـــبوتـــر

Shahid yani bista panjta kaboter

اتا اتا بــــوم ، دیـــره دون بهـــتر

Ata ata bavem dire don behter

شهید یعنی ،  سزاواره  ، محـــــلی

Shahid yani sezavareh mahali

افتخــار امـــایی ، هـــــریکندی

Eftekhareh emaee harikandi

شهید یعنی ، خله گــد ، وه سربلند

Shahid yani khaleh gad ve sar belend

وه سالاره ،   وجود  ، مثلـــه دماوند

Ve salar o vejod mesleh demavend

شهید یعنی ، بـوین چنده جـوونه

Shahid yani bavin chandeh jevoneh

وه شیره ،  ویشه ی  ، مـازندرونــه

Ve shireh visheyeh mazanderoneh

شهید یعنی ، ونه تن زخـــم و لاغــر

Shahid yani veneh tan zakhm o lagher

نوازش برمه ، دانه ،  مـــار و خـواخر

Nevazesh bermeh daneh mar o khakher

شهید یعنی ، گله ،  بشکسته جـــانه

Shahid yani gole beshkasteh jani

وه مـــه ، بسیجی ی مـازنــدرانه

To me basijiyeh mazanderani

شهید یعنی ، بسیج و نیـــه خســـه

Shahid yani basij o niyeh khaseh

لشگــر بیستا و پنج و دســـه دســه

Lashkereh bista panj o daseh daseh

شهید یعنی ، دشمنه کــرده خسـه

Shahid yani deshmeneh kerdeh khaseh

شهید یعنی ، شهادت ، عهـد دوسه

Shahid yani shehadet ahd daveseh

شهید یعنی ، ونـه خــون مشته جبهـه

Shahid yani veneh khon mashteh jebheh

فراوون  سرخـه گلـــه دشته جبهــه

Feravon serkheh goleh dashteh jebheh

شهید یعنی ، خداره ونگ هــــکرده

Shahid yani khedare vang hakerdeh

تا  چان داشته ،  خدایی جنگ هکرده

Ta  jan dashteh khedaee jang hakerdeh

شهید یعنی ، امــه یوجیب ، خــونسه

Shahid yani ameh yojib khoneseh

حملـــه ی شو ،   برمه کرده ، دونسه

Hamleheh sho bermeh kerdeh  doneseh

شهید یعنی ، شه دس ذیل داشته قرآن

Shahid yani she das zil dashteh ghoran

شه سنگره دله ،  چه جور هـــدا جان

She sangereh deleh che jor head jan

شهید یعنی ، دمتــــه مینــه دشمن

Shahid yani dameteh mine deshmen

مثله وارش چک هیته تیــره دشمن

Mesleh varesh chak hayteh tireh deshmen

شهید یعنی ، تا آخر جنگ هــکرده

Shahid yani ta akher jang hakerdeh

تنه بی سر ،  حسین جان  ونگ هکرده

Taneh bisar hosein jan vang hakerdeh

شهید یعنی ، جســد ره هستکاهـــه

Shahid yani jased re hestekaheh

شه  پر  و  ماره اون  ، خاره ریکاهـه

Ve per o mare on khareh rikaheh

شهید یعنی ، لا لا  لا  ،  مــار و وچه

Shahid yani la la la mar o vacheh

باخس ، چشه گـــره ، مرده شلمچه

Bakhes cheshe gereh mardeh shalamcheh

شهید یعنی ، حسین حسین هدا جان

Shahid yani hosein hosein head jan

شه کشه ی دله  داشته ،  وه قـــرآن

She kasheye deleh dashteh ve ghoran

شهید یعنی ، وشنا بیـــه وه خســـه

Shahid yani veshna biyeh ve khaseh

تشنایی او نخـــــرده ،  گته وســه

Teshnaee o nakherdeh geteh vaseh

شهید یعنی ،  شهادت نمــــره بیته

Shahid yani shehadet nomreh bayteh

مار و پر و خـاخـــره ،  برمــه بیته

Mar o per o khakhereh bermeh bayteh

شهید یعنی ، وره سـو ســو ،  بدینه

Shahid yani vereh so so badineh

وره ماه تی تی واری ،  خـو  بدینه

Vereh mah ti ti vari kho badineh

شهید یعنی ، شه سه ،  دخیل دوسـه

Shahid yani shese dakhil daveseh

کمربنده سفر ره ،  ذیــل دوســـه

Kamerbandeh safereh zil daveseh

شهید یعنی ، خــدایی عهـد دوسـه

Shahid yani khedaee ahd daveseh

یاحسین جان سوال ، سربند دوسـه

Ya hosein jan soal sarband daveseh

شهید یعنی ، ته خــاره نومـه قربون

Shahid yani te khareh nomeh gherbon

خش بمویی ،  خـداره هسی مهمون

Khesh bemoee khdareh hasi mehmon

شهید یعنی ، مله ،  شه نوم هکردی؟

Shahid yani maleh she nom hakerdeh

بمویی  سره سر ،  سلــوم هکردی؟

Bemoheh seresar selom hakerdeh

شهید یعنی ، ته دیمه ،  غرق خونه

Shahid yani the dimeh gharghe khoneh

ته تابوت دسته سر خلق ، میـــونه

Te tabot dasteh sar khalghe miyoneh

شهید یعنی ، وضو ، با خــون بهیته

Shahid yani vezo ba khon bahiteh

شه قبله ،  خاکه ور ،  میــدون بهیته

She ghebleh khake var miydon bahiteh

شهید یعنی ، تپه  سر،  بیه بیهوش

Shahid yani tapeh sar bayeh bihosh

یواشک شمع واری بیه خامـوش

Yevashek shameh vari bayeh khamosh

شهید یعنی ،  بدیمــه دس نداشته

Shahid yani badimeh das nedashteh

گلیله ،  دشمنه جا ،  ترس نـداشته

Gelileh deshmeneh ja tars nedashteh

شهید یعنی ، ونه ،  دوشه ،  خومپاره

Shahid yani veneh dosheh khonpareh

فشنگ دوره کمـر ، دپیت ،  قطاره

Fesheng doreh kamer dapit ghetareh

شهید یعنی ، مله ره  ، عطـــر دپیته

Shahid yani malereh atr dapiteh

دیگه اینجــــه راسی جا ،  پر بهیته

Digeh inje rasi ja par bahiteh

شهید یعنی ، اتــا اتــا ره  ، بـــوم

Shahid yani ata ata reh gembeh

وشونه نوم ،  بیستا  پنج تاره ، بــوم

Shereh deleh bista panjtareh gembeh

شهید یعنی ، وه اول پـر بـزوهــه

Shahid yani ve avel par bazoheh

حسین و نومه  رحمان ،  ور بزوهه

Hosein o nomeh rahman var bazoheh

شهید یعنی ، مه داوود هم شهیده

Shahid yani me davod ham shahideh

جـوون و مهــربـون و وه رشیده

Jevon o mehrebon o ve rashideh

شهید یعنی ، خلیل ، وه درس خونسه

Shahid yani khalil veh dars khoneseh

جنگ موقع ،  مشق و درسه کــورسه

Jangeh mogheh elm o darseh koreseh

شهید یعنی ، حـــرالله ی ،  جوونه

Shahid yani horellayeh jevoneh

وه  یکــه تاز و لشکــره  میــــونه

Ve yekeh taz o lashkereh miyoneh

شهید یعنی ، زمان ، هـم نام مهدی

Shahid yani zaman ham nameh mahdi

بخرده یک نفس از جـــام مهدی

Bakherdeh yek nafes az jameh  mahdi

شهید یعنی ،  حسن رزاقی  ، بـوم

Shahid yani hasen razaghi bavem

مبارز همـدم و هــمیاری بـــوم

Mobarez hamdam o ham yari bavem

شهید یعنی ،  رضی وه مـرد راضی

Shahid yani razi ve mardeh razi

وه گلریز و بسیج و مــــرد  بازی

Ve golriz o basij o mardeh bazi

شهید یعنی ،  رضا وه هسه خشنود

Shahid yani reza ve haseh kheshnood

وه میدون دلــه و تش دیـه دود

Ve meidone deleh o tash dayeh dood

شهید یعنی ، ربیع و میر نیاهــــه

Shahid yani rabi o mirniyaheh

معلم ، سید و جنگجــوی مــاهه

Moallem sayed o jangjoyeh maheh

شهید یعنی ، ابراهیم گمبه ، میری

Shahid yani ebrahim gembeh miri

شه دشمن حمله کرده رمز شیری

She deshmen hamleh kerdeh ramzeh shiri

شهید یعنی ،  امام و هم علی  هـه

Shahid yani emam o ham ali heh

شه راجا ،  فاضل  وه فاضلی هــه

She raja fazel o ve fazeli heh

شهید یعنی ، حسنه ،  نصراللهـــی

Shahid yani haseneh nasrollahi

شه درسه جا ،  نومــره بیته اللهی

She darseh ja nomreh bayteh elahi

شهید یعنی ،  شعبانه  سه ،  بنویسم

Shahid yani shabaneh she banvisem

اتای  پر و مــــاره  سه  ، بنویسم

Atayeh per o mareh she banvisem

شهید یعنی ،  تقی ، دل داشته تقوا

Shahid yani taghi del dashteh taghva

پر هیته ،  با رفیقون ،  بیه همــرا

Par hayteh ba rafighon bayeh hemrah

شهید یعنی ، از عیسی بوم اینجور

Shahid yani az isa bavem injoor

معلم  ، دانش آموز داشته وه پور

Moallem daneshamoz dashteh ve poor

شهید یعنی ،  صمد  ، اسرار جبهه

Shahid yani samed asrareh jebheh

به سمت دشمن و مــرزدار جبهه

Be samteh deshmen o marzdareh jebheh

شهید یعنی ، خش اخلاق و نمونه

Shahid yani kheshakhlagh o nemoneh

کانون و  محمود ، امـا یاد نشونـه

Kanon o mahmod ema yad nashoneh

شهید یعنی ، بهرام و جوشی ، دسه

Shahid yani bahram o joshi daseh

محرم ،  جوشی ها ره ،  وه  خونسه

Moharem joshihareh ve khoneseh

شهید یعنی ، بسیجـــی، علی اصغر

Shahid yani basiji ali asgher

دعـــا  و قرآن خونسه ، شه سنگر

Doaa o ghoran khoneseh sheh sanger

شهید یعنی مه قاسم  ، نوجــوونه

Shahid yani meh ghasem nojevoneh

به جنگ ، با  دشمنون چنده روونه

Be jange ba doshmenon chandeh ravoneh

شهید یعنی ، نوجـــوونـه ،  بلاره

Shahid yani nojevoneh belareh

هم میر هســه ،  ابوطالب ، کناره

Ham mir haseh abotaleb kenareh

شهید یعنی ،  صیادی ، محمد علی

Shahid yani sayadi mamed ali

مله سر ،  ونگ دانه  ، وره   فتحعلی

Maleh sar vang daneh vereh fatali

شهید یعنی ، نبی الله ،  ره بــوم

Shahid yani nabiallah reh bavem

بسیجی ، بلنده  ، بالاره  بــــوم

Basiji belendeh balareh bavem

شهید یعنی ، مه قاسم یار مهمون

Shahid yani meh ghasem yareh mehmon

شهیدون دلــه ،  دوسه ،  پیمون

Shahidoneh deleh daveseh peymon

شهید یعنی ، وه سالار شهیــدون

Shahid yani veh salareh shahidon

حسین و هم علی صیاد میــدون

Hosein o ham ali sayadeh meydon

شهید یعنی ، پر هیتی ، ته بــــلاره

Shahid yani par hayti teh belareh

آسمون ره ، ور هیتی ، ته بـــلاره

Asemon re var hayti teh belareh

شهید یعنی ، همیشک ،  جاودونه

Shahid yani hamishek javidoneh

آستونه سر ،  گلزاره  شهیـــدونه

Asoneh sar golzareh shahidoneh

شهید یعنی گل هسه ، وه ،  معـطر

Shahid yani gol haseh ve moatter

روز به روز با مقام و گـد و گدتر

Roz be roz ba magham o gad o gadter

شهید یعنی ، مـه شعره سو هداهه

Shahid yani meh shereh so hedaheh

مــه دلبنویشته ره ،  آبرو هـداهه

Meh del banvishtereh abro hedaheh

شهید یعنی ، خوانی ته دل بوه صات

Shahid yani khani the del baveh sat

برس ،  روح شهیدون ، یک ، صلوات

Bares roheh shahidon yek salevat

***

ترجمه فارسی

شهید یعنی اول با نام خدا شروع می کنم و برای شهید از ته دل چنین می گویم.

شهید یعنی شین و ها و ی و دال و با این اسمش به طرف خداوند بال گشود.

شین شهید به معنی شفاعت و های شهید به معنی هدایت می باشد.

یای شهید به معنی یادگاری و دال شهید به معنی دلداده خدایی می باشد.

شهید یعنی بیستا پنج تن از کبوتران این محل که یکی از یکی بزرگ و والا بودند.

شهید یعنی افتخار روستای ما هریکنده هستی.

شهید یعنی بسیار بزرگ و والا که مشود به کوه دماوند مثل زد.

شهید یعنی بیا ببین چقدر جوون است و او شیر خطه مازندرذان است.

شهید یعنی با بدن زخم و لاغر که مادر و خواهر بادیدنش گریه می کردند.

***

                                        میر حمزه طاهری هریکنده ای نوپا

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo