نوحه شهادت امیرالمونین علی (ع)

سه‌شنبه 2 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 09:06 ق.ظ

شهادت علی (ع)

نوزده ی رمضــون و صبحــه اذان

بابا علی علی جان

بــورده نماز و نمـو مـــه آقـا جان

بابا علی علی جان

بـورده مسجد و محــــراب بته اذان

بابا علی علی جان

ننــه اذان و نمـــازه آقــا جـــان

بابا علی علی جان

نــونـه ورده سره سره نصفــه شــو

بابا علی  علی جان

یتیمـــون منتظــــر نشوننه خــــو

بابا علی علی جان

اوسی ره دمــاسینه دسگیـــــره در

بابا علی علی جان

غـاز و سیکــا زونــه حیاط دلــه پـر

بابا علی علی جان

مسجد کــوفــه نور وارنه ماه تی تی

بابا علی علی جان

بابا دونسه و بـــورده وه چــی تـی

بابا علی علی جان

مـــه پــره ســره بــزونه نا شمشیر

بابا علی علی جان

کــوفــه دیگــه ویمبه اسا بـی امیر

بابا علی علی جان

ملــه سر پیچنه شـــونگ و ونگ وا

بابا علی علی جان

کـــوفــه ره بزونــه پرچمــه سیاه

بابا علی علی جان

محراب مشته خــونه مــه پر هم دلا

بابا علی علی جان

اسبه اسبه کـــوتر پر گیــرنه هـــوا

بابا علی علی جان

کــوفــه ره غم بیته از این ماجــرا

بابا علی علی جان

کــوفــه ره درد بیته بیتنه عـــــزا

بابا علی علی جان

بابا بابا گمبــــه و دل نینـه قــــرار

بابا علی علی جان

مـــه پره بکــوشتا هکــرده فـــرار

بابا علی علی جان

یتیمـــــونــه دس دره شیر پیالـــه

بابا علی علی جان

کــوچــه ردیفنا بابا بــی حــــالـه

بابا علی علی جان

کوفــه دیگــه نارنـه اون صلح و صفا

بابا علی علی جان

غــم مــار داشتمـــا اســا هـــم بابا

بابا علی علی جان

سفارش کنـــده بابا هــی امــــاره

بابا علی علی جان

بابا درد کشنا دل بــــونـه پـــــاره

بابا علی علی جان

بابا بابا گـــمبه بابا مــــه علــــــی

بابا علی علی جان

خنه سر پر زنـــه خلـــه پاپلـــــی

بابا علی علی جان

بابا دونســه دس ره هکـــــرده واز

بابا علی علی جان

بــــورده بالا بالا هکـــــرده پرواز

بابا علی علی جان

***

میر حمزه طاهری هریکنده ای نوپا

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo